Vika politistasjon

Vika politistasjon, tidligere politistasjon, opprettet som etterfølger av Pipervika politistasjon. Politistasjonen lå i Huitfeldts gate 13, en fireetasjes leiegård fra 1895 (ark. Bernhard Steckmest). Her holdt stasjonen til 1960–1981, den ble så nedlagt og slått sammen med Møllergata politistasjon til Sentrum politistasjon, som fikk lokaler i Victoria terrasse. Virksomheten overførthit og til PolitihusetGrønland. Gården som hadde vært i kommunalt eie, ble da solgt.