Huitfeldts gate

Huitfeldts gate, Ruseløkka, bydel Frogner, fra Henrik Ibsens gate (Drammensveien) til Filipstadveien (opprinnelig helt til Filipstadkaia). Oppkalt 1864 etter sjøoffiser Iver Huitfeldt (1665–1710). Leiegårdene på høyre side ble for det meste bygd i siste halvdel av 1870-årene.

Bygninger m.m.:

1. Bygård ved hjørnet av Drammensveien. Her i første og annen etasje lå fra år 1900 «Park-Cafeen». Gården og restauranten ble beslaglagt av tyskerne i oktober 1940 og brukt som Offiziersheim for offiserer i Luftwaffe. Sommeren 1945 var den overtatt av allierte styrker. Nå «Pascal Konditori og Brasserie», med adresse Henrik Ibsens gate 36.

9. Leiegård fra 1870-årene som ble totalskadd i en brann i 2004. Senere revet.

11. En fireetasjes leiegård ved hjørnet av Løkkeveien. I en leilighet i annen etasje bodde i begynnelsen av 1940-årene arkitekt Otto Eisler (1893–1968) til leie hos fru Alice Steinmann (1902–56) gift med Berke Steinmann (1897–1956), disponent for «Herreekviperingen A/S» i Storgata 19. Eisler, som var flyktning fra Tsjekkoslovakia, ble arrestert 27. oktober 1942 og deportert til konsentrasjonsleir i Tyskland 21. augsust 1943. Han var en av de få som overlevde. Alice og Berke Steinmann kom seg over til Sverige.

Cora Sandel (Sara Fabricius) bodde her som barn (1880–92). Her bodde også 1980–99 diplomaten Kirsten Ohm (1930–99), Norges første kvinnelige ambassadør. Huset er markert med to av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om dem.

13. En fireetasjes leiegård fra 1895 (ark. Bernhard Steckmest). Her holdt Vika politistasjon til 1960–81.

29. En boliggård oppført 1946 (ark. Kurt Jørgensen). Frem til Filipstadeksplosjonen 19. desember 1943 lå det her en treetasjes leiegård fra rundt 1900. Gården som var eid av vinhandler Sven Goll (1868–1946), ble antent av et prosjektil fra eksplosjonen og totalskadd i brannen som oppstod. Sven Golls datter, Mosse (1921–2009), gift med arkitekt Kurt Jørgensen (1912–2005), ble født i denne gården. Huset er markert med et blått skilt til minne om henne, satt opp av Selskapet for Oslo Byes Vel.

32. Bak gården som ligger her nå, lå tidligere et halvannenetasjes løkkehus med adresse Munkedamsveien 55b. Dette var det tidligere løkkehuset Lille Munkedammen, hvor Bjørnstjerne Bjørnson bodde i 1870-årene. Eiendommen ble da kalt Bjørnsonløkken. Et av Oslo Byes Vels blå skilt henger på husveggen ved inngangen i Løkkegangen til minne om Bjørnson.

35. En treetasjes leiegård fra slutten av 1800-tallet. Her ble under krigen Marine Bordflak Abteilung, 3. Kompanie innkvartert, før avdelingen i 1943 ble flyttet til Oslo katedralskole.

36. En femetasjes leiegård fra slutten av 1800-tallet. I en leilighet i annen etasje bodde i begynnelsen av 1940-årene fiolinisten Leif (Leiba) Wolfberg (1914–84) til leie. Han ble deportert med Monte Rosa 26. november 1942 og kom til Auschwitz. Han var en av de få som overlevde.