Pipervika politistasjon

Pipervika politistasjon, tidligere politistasjon i Skolegaten 8 i det gamle Vika. Politistasjonen som ble opprettet i 1867, fikk i 1872 lokaler i Pipervikas gamle skolehus som lå her. Bygningen hadde fra 1838 til 1871 vært skole, den ble nedlagt da Ruseløkka skole stod ferdig. Politiet brukte den gamle bygningen frem til den revet i 1960 i forbindelse med saneringen av Vestre Vika. Politistasjonen ble etterfulgt av Vika politistasjon i Huitfeldts gate 13.