Møllergata politistasjon

Møllergata politistasjon, tidligere politistasjon, opprettet etter nedleggelse av Møllergata 19. Den hadde lokaler i Møllergata 43, der Trafikkpolitiet hadde hatt lokaler. Politistasjonen hadde bl.a. passkontor. Høyblokken der politistasjonen var, har nå adresse Hammersborg torg 3. Allerede i 1981 ble den slått sammen med Vika politistasjon til Sentrum politistasjon, som da fikk lokaler i Victoria terrasse.