Dronning Eufemias gate

Bjørvika trikkeholdeplass i Dronning Eufemias gate sett mot Bispegata. - Foto: Helge Høifødt

Dronning Eufemias gate, Bjørvika, bydelene Sentrum og Gamle Oslo, fra Håkon 5.s gate og Nordenga bro til Christian Frederiks plass, hovedgaten i det nye Bjørvika. Bygningene på nordsiden av gaten tilhører stort sett Barcode-rekken. På sørsiden av gaten ligger det nye Deichman (ark. Lund Hagem, adresse Anne-Cath. Vestlys plass 1) og lenger øst blant annet Clarion Hotel Oslo og boligprosjektene Dronninglunden, 138 boliger med innflytting fra 2019, Eufemias Hage med innflytting fra 2018 og Eufemias Plass Vest, 114 boliger med innflytting fra 2019. Gaten er oppkalt 2007 etter Håkon 5s dronning Eufemia av Ruppin (ca. 1280–1312). Eufemia ble 1299 gift med daværende hertug Håkon og ble gravlagt i Mariakirken i den nåværende Middelalderparken.

Den østlige delen av Eufemias gate var tidligere en del av Bispegata, den vestlige en del av den gamle motorveien E 18. Gaten kunne først tas i bruk etter rivingen av rundkjøringen Bispelokket og ble åpnet i to omganger 2014 og 2015. Den ble bygget med midler fra Oslopakkene og var opprinnelig regulert under navnet Nyland allé.

Gaten er primært bygd som kollektivgate med trikkespor i midten og bussfelt på hver side. Fra oktober 2020 kjører to trikkelinjer til Ljabru i gaten og videre i Bispegata. Dronning Eufemias gate ligger på en bro 1,5 meter under gategulvet, fordi grunnen under gaten består av gammel havbunn og fyllmasse med svært varierende dybde ned til fjell. Gaten er uvanlig bred, 43,2 meter. 16 meter er fortau i lysgrå granitt, 9,5 meter på nordsiden der solforholdene er gode og 6,5 meter på sydsiden. At fortauene faller svakt mot kjørebanene og har snøsmelteanlegg, gjør at regnvann kan renne til trærnes rotsoner uten problemer.

Beplantningen er omfattende: klippet gress i trikkefeltet i midten, formklippet hekk med søyleeik, klatreroser og villvin mellom trikketraseen og kjørebanene, og trær mellom kjørebanene og fortauene. Mellom trærne langs fortauet finnes fastmonterte puffer i metall til å sitte på. De fleste av de 40 tresortene finnes på nordsiden, der artene er hentet fra mange land og gruppert slik at sorter fra Amerika står på vestsiden av Akerselva, fra Europa øst for elven og fra Asia lengst øst.

Bygninger m.m.:

6. Oslo Atrium, kontorbygg oppført 2003 (ark. Niels Torp).

8. PwC-bygget, oppført 2007 (ark. a-lab). Rehabilitert og påbygd en etasje 2022.

10–12. KLP-bygget, oppført 2010 (Solheim +Jacobsen arkitekter).

11. Diagonale, to bygg oppført 2018. Det ene inneholder kontorer bl.a. for TV2, det andre inneholder 308 studentboliger (ark. Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo). Mellom de to bygningene går den lille gaten Henny Mürers gang.

14. Deloitte-huset, oppført 2013 (ark. Snøhetta).

15. Clarion Hotel Oslo.

16. Visma-bygget, oppført 2011 (ark. DARK).

18–26. Forretnings- og boligbygg oppført 2013 (ark. MAD).

28–34. Tre DNB-bygg. Nr. 30 er hovedkontor for DNB ASA (ark. MVRDV, a-lab og DARK)

36. Boligblokk med to tårn, oppført 2015 (ark. Lund Hagem).

38. Boligblokk oppført 2016, også kalt «Cliffhanger» (ark. Lund Hagem).

40–42. Kontorbygg oppført 2016, kalt «Kilen» eller «The Wedge» (ark. a-lab).