Henny Mürers gang

Henny Mürers gang, Bjørvika, bydel Gamle Oslo, liten gate mellom Dronning Eufemias gate og Operagata. Oppkalt 2016 etter danseren Henny Mürer (1925–97). Mürer var en pioner i norsk scenedans, og gatenavnet har sammenheng med nærheten til Den Norske Opera & Ballett.

Gaten går mellom de to bygningene som kalles Diagonale, Dronning Eufemias gate 11, der det er kontorer bl.a. for TV2 og studentboliger (ark. Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo).