Johan Sverdrups plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Johan Sverdrups plass, Torshov, bydel Grünerløkka, i krysset Vogts gate/Christian Michelsens gate, på begge sider av sistnevnte. Parkmessig opparbeidet, syd for Christian Michelsens gate som del av Hallénparken. Oppkalt 1901 etter Johan Sverdrup (1816–92), statsminister i landets første parlamentariske regjering 1884–88. Frem til 1950 lå det en husrekke på vestsiden av plassen med adresser til Vogts gate (21–29). Ved opparbeidelsen av Christian Michelsens gate, som ble ført rett over plassen, ble husrekken revet. I nr. 25 hadde Oslo Samvirkelag avd. 17 butikk fra 1947 til gården ble revet.