Emmaus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

«Emmaus», Holsts gate 1 og 3, bedehus for Kristiania Indremisjon 1908–16 og kirke for Lilleborg menighet 1917–66. Oppført for A/S Sagene Festivitetslokale 1897 (ark. Chr. Reuter). Opprinnelig var det bevertningssted i de to nederste etasjene. Fra 1967 er dette Lilleborg fritidsklubb og Ungdommens Mediesenter, også brukt som selskapslokaler og øvingslokale og konserthus for Torshovkorpset og Sagene janitsjarkorps. Bygningen gjennomgikk en omfattende rehabilitering i perioden 2011–15, og kalles nå «Sagene Festivitetshus».