Øvrefoss

Øvrefoss, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Steenstrups gate til krysset Sannergata/Thorvald Meyers gate. Navn 1901 etter gården Øvre Foss. Øvrefoss var en av Grünerløkkas mer «fasjonable» gater, dette sees f.eks. ved at fasadene på de gamle leiegårdene som fortsatt står, er mer forseggjort enn det som er vanlig i strøket. Mellom Øvrefoss, Schleppegrells gate og Steenstrups gate ligger Nini Roll Ankers plass.

Bygninger m.m.:

4. En fireetasjes leiegård ved hjørnet av Markveien. Før krigen var det her en kortevareforretning drevet av de tre søstrene Anna, Dora og Mathilde Fjeld. Da den gamle musikkpaviljongen i Birkelunden skulle erstattess av en ny, engasjerte søstrene seg for å få den gamle bevart. De fikk kjøpt paviljongen, demontert den og fraktet den til Nesodden, der de fikk den gjenoppført i Liaveien 17. Her står den fremdeles, ombygd til et lite bolighus.

9. Leiegård fra 1993 med 25 leiligheter (ark. Rosland Arkitektkontor v/ Øistein Mangset).

6, 8 og 10. En leiegård i seks etasjer, et hybelbygg i fem etasjer og en leiegård i fem etasjer oppført 1938 (ark. Aasland og Nyquist). På denne tomten, der også Sannergata 5 ble bygd på samme tid, lå Foss Jernstøperi 1895–1937.

14. En stor fireetasjes leiegård ved hjørnet av Sannergata. I en leilighet i fjerde etasje bodde i de første krigsårene den jødiske selgeren Rolf Elja Mogelovsky (f. 1889), enkemann etter Sara Selma (f. Scheer). Han hadde tidligere drevet Brogatens Dressutsalg, hadde én sønn Bjørn Efraim (f. 1917) som bodde i GardeveienMajorstuen. En annen sønn, Marcus Samuel, var død i 1935. Rolf Mogelowsky ble deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. En snublestein er satt ned til minne om ham. Bjørn, som hadde tatt navnet Mogel, kom seg over til Sverige.

Frem til 1991 lå apoteket Falken her.