Falken apotek

Falken apotek, Øvrefoss 14, nedlagt 1. februar 1991. Jens Nicolai Lindgaard fikk bevilling til å starte apotek på Sagene i 1867. Åpnet samme år i en liten trebygning i Sagveien 26. Lindgaard fikk bygget en staselig mursteinsbygning på tomten ved siden av, Sagveien 28, som stod ferdig i 1870. Her var det apotek i første etasje, og apotekeren med familie bosatte seg i andre etasje. Den påkostede gården viste at Lindgaard var optimist på vegne av strøket og industrialiseringen. Apoteket hadde offisin (butikk), vaktrom hvor farmasøyten kunne trekke seg tilbake, bakenfor var laboratorium, urtebod og materialkammer. Medisinene ble for det meste laget på stedet. Apotekerens eget kontor hadde inngang både fra offisinet og direkte fra trappeoppgangen til andre etasje. Slik kunne apotekeren gå mellom hjem og arbeid, uten å måtte kommunisere med kundene eller farmasøyten.

Lindgaard drev apoteket til 1897. Bygningen huser i dag Arbeidermuseet. 1904‒1942 lå apoteket i Thv. Meyers gate 18, og fra 1942 i Øvrefoss.