Kategori

Apotek

Apotek, rettslig beskyttet tittel på utsalgssted for legemidler. Konsesjon (tillatelse) til å eie og drive apotek gis av Statens legemiddelverk. Staten gav tidligere svært detaljerte regler om etablering og drift av apotek, men etter at den nye apotekloven trådte i kraft 2001, ble det i prinsippet fri adgang til å etablere apotek i Norge, og det har vært en betydelig økning i antallet utsalg.

Les mer