Rådhusapoteket

Rådhusapoteket, åpnet 8. mars 1901 i Sjøgaten 8 som Apotheket ved Vestbanen. Skiftet navn til Rådhusapoteket i mai 1922. Holdt til i en midlertidig brakke på Tordenskiolds plass fra 15. oktober 1935 da Sjøgata 8 skulle rives. Fra 17. februar 1937 i Oslo Trygdekasses nybygg i Tordenskiolds gate 12. Avsluttet driften i Oslo 20. oktober 1986, da det flyttet til Nesodden og fikk navnet Nesodden apotek.