Sjøgaten

Husrekken langs Sjøgaten fotografert i 1935. På dette tidspunktet begynte Rådhuset å ta form, og husrekken ble revet ikke lenge etter. - Foto Widerøes Flyveselskap (Oslo byarkiv / Public Domain

Sjøgaten, Søgaden, den ytterste av gatene i det gamle Pipervika, der Rådhusplassen nå ligger. Navnet ble vedtatt 1864, men gaten skriver seg fra 1845. Husrekken lå på oversiden av gaten og ble oppført 1853–54; revet under oppføringen av Rådhuset i 1930-årene.

I nr. 8 lå fra 1901 Apoteket ved Vestbanen, fra 1922 var navnet Rådhusapoteket.