Tordenskiolds gate

Tordenskiolds gate, Sentrum, fra Stortingsgata til Rådhusplassen. Oppkalt 1864 etter viseadmiral Peter Wessel Tordenskiold (1690–1720). Gaten ble anlagt over den sørlige delen av Grünings løkke og følger omtrent Bisletbekkens nederste løp; bekken ble overhvelvet i begynnelsen av 1860-årene. Frem til reguleringen av Pipervika i 1930-årene munnet gaten ut på Tordenskiolds plass, omtrent ved nåværende Otto Sverdrups gate.

Bygninger m.m.:

1. Forretningsgård oppført for teglverkseier O. Andresen 1898 (ark. Carl Michaelsen). Opprinnelig holdt Hotel Boulevard til i de øverste etasjer, nå kontorer. Her åpnet Kristianias første fotografiske utstilling 1900.

5. Lav utstillingsbygning bygd for Blomqvist Kunsthandel fra 1915 (ark. Kr. Rivertz), markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt. Tidligere hadde kunsthandelen holdt til i Karl Johans gate 35.

6. Kontorbygg fra 1994 (ark. Eriksen & Marlow A/S), opprinnelig bygd for Egmont Hjemmets bokforlag og N. W. Damm & søn a.s, nå bl.a. kontorer for flere menneskerettighetsorganisasjoner. Også restauranten Oro.

9. Forretningsgård fra 1950-årene. Her lå tidligere Nickelsens Pigeskole, en stor treetasjes skolebygning i tegl, bygd 1874. Skolen ble drevet av cand. theol. Niels Nickelsen (1834–1917), som bodde her med sin familie, før han i 1890-årene ble prest i Jakobs menighet. 1899–1908 den brukt som gardekaserne, før Garden tok i bruk sin nye kaserne i Slemdalsveien 5 på Majorstuen, den nåværende Politihøgskolen. Senere bl.a. som lokaler for Statens tannlegeinstitutt, Vinterlandbruksskolen og en stor møbelhandel. Bygningen ble i 1933 ekspropriert i forbindelse med rådhusreguleringen. Under krigen ble den rekvirert av tyskerne og brukt både som lager for Marinens etterretningstjeneste og som fengsel. Den gamle skolebygningen ble revet i 1949.

10. Her ligger den store «Waage-gården», oppført for Hagb. Waages rederi i 1974 (ark. Blakstad og Munthe-Kaas Arkitekkontor). Gården som er på 8500m² og var meget luksuriøst innredet, ble solgt etter få år, da Waage-rederiene ble avviklet. I gården som lå her tidligere, var Rasmussens Café & Restaurant i annen etasje. Under krigen ble den overtatt av tyskerne.

12. Oslo Trygdekasses gamle bygning, oppført 1937 (ark. F. S. Platou); den dekker hele det sørligste kvartalet mellom Tordenskiolds gate og Rosenkrantz’ gate. Da gården var ny, var det også Vinmonopolutsalg her.

Under krigen hadde Nasjonal Samlings ombudsmann for næringslivet kontorer her. Senere bl.a. kontorer for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, bygningen sto tom i 2020. Ved den gamle hovedinngangen til Trygdekassen står Asbjørg Borgfeldts marmorrelieff «Trygd».