Otto Sverdrups gate

Otto Sverdrups gate, Sentrum, fra Hieronymus Heyerdahls gate til Rosenkrantz’ gate. Oppkalt 1934 etter polarforskeren Otto Neumann Sverdrup (1854–1930), som blant annet deltok i Fridtjof Nansens Nordpol-ekspedisjon med «Fram» 1893–96.