Majorstuen apotek

Majorstuen apotek, Bogstadveien 50. Dette var det første apotek i Majorstuen-området, åpnet 1908 av Nils Emanuel Davidsen Lister. 1915 ble apoteket overtatt av Jon Alfred Mjøen. Det var Mjøens kone Cläre som eide gården i Bogstadveien 50. I forbindelse med en spørreundersøkelse i 1926, oppgav Mjøen at han i realiteten ikke hadde hatt noe med apotekets drift å gjøre, og at det var Signe Abelsted som i praksis hadde fungert som apoteker: «Det hører derfor ingensteds hjemme aa føre mit navn op blant Norges apotekere.» Mjøen er mest kjent for sitt arbeid med rasehygiene, og publiserte tallrike arvebiologiske forskningsresultater. Han var apoteker – i navnet – til sin død i 1939.

Apoteket ble pålagt av Sosialdepartementet å bytte navn i 1960, og ble deretter hetende Apoteket St. Georg. Det flyttet til Bogstadveien 34 i 1970, og videre til Bogstadveien 40–42 i 2015. Apoteket er i 2020 en del av Vitus-kjeden.