Aker sykehusapotek

Aker sykehusapotek, tidligere Sykehusapoteket Aker, Trondheimsveien 235, opprettet 1992, fra 2008 del av Sykehusapotekene HF. Aker sykehus har ikke lenger eget apotek, men får varer fra Ullevåls sykehusapotek. Resepter til pasienter på Aker kan bli tatt hånd om av Ullevål sykehusapotek.