Radiumhospitalets apotek

Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet, er eid av Sykehusapotekene HF. Sykehusapoteket ligger på Radiumhospitalet og er en del av det kliniske miljøet på sykehuset. Det driver både varesalg og tilvirkning; apoteket tilvirker i dag ca. 23 000 cytostatikakurer årlig. Sykehusapoteket har også en aktiv rolle i produksjon og kontroll av legemidler til kliniske studier på Radiumhospitalet.