Kronen apotek

Kronen apotek, apotek som åpnet 18. januar 1893 i Akersgata 55. Det flyttet 18. juli 1899 til Grensen 15. Denne bygården ble revet i 1930-årene, og apoteket hadde deretter midlertidige lokaler i Akersgata 32, før den nye bygningen i Grensen 15 stod ferdig 1937. Kronen apotek var fastvaktapotek for Oslo fra 1963 til Jernbanetorvets apotek tok over i 1977. Det ble montert et metallgitter i offisinet i 1969 for å begrense publikums adgang til apoteket om natten. Apoteket ble en filial under Youngstorget apotek 1996–99. Det flyttet til Grensen 9 i 2006 og er nå en del av Apotek 1-kjeden.