St. Halvard apotek

St. Halvard apotek, tidligere apotek, åpnet som Apoteket i Oslo i Munkegata 2 den 4. november 1879. Det flyttet 1892 til St. Halvards plass 2 og 1912 videre til St. Halvards plass 1. Det skiftet navn til St. Halvards apotek 25. oktober 1925.

Ettersom deler av strøket ble sanert for å gi plass til nye veiløsninger, ble apoteket nedlagt 1971.