Munkegata

Munkegata, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra Oslo gate til Schweigaards gate. Opprinnelig privat gate, navn 1883 etter Olavsklosteret (Predikebrødreklosteret) i det gamle Oslo.

En regulert, men aldri fullt opparbeidet gate fra St. Halvards gate til Grønlandsleiret hadde samme navn 1871–83, da den ble innlemmet i Schweigaards gate. –Nåværende Inges gate het Munkegaden før byutvidelsen 1878.

Bygninger m.m.:

2. En fireetasjes leiegård fra 1880-årene, der det opprinnelig bodde flest funksjonærer og selvstendige næringsdrivende, da leilighetene i gården var noe større enn det som var vanlig her. I første etasje var det i 1890-årene en melkebutikk, kjøttbutikk, fiskebutikk, fruktbutikk og butikker med blomster, klær, og broderisaker. Senere kom også bakeriutsalg, isenkram, sigarbutikk, gullsmed og drogeri. Nå blant annet Pizza & Kina Expressen og Tams dagligvare Tam Trinh Thi Ngoc.