Sfinxen apotek

Sfinxen apotek, apotek åpnet 1928 i krysset Kirkeveien/Valkyriegata. Innehaveren av Fagerborg apotek hadde bedt om at et eventuelt nytt apotek i området i tillegg til Majorstuen apotek ikke skulle legges nord for Bogstadveien. Bevillingen ble gitt til Albert Schwartz, som ikke fant det økonomiske grunnlaget gunstig de første årene; han beholdt derfor sin stilling som adm. dir. i Apothekernes Fællesindkjøp til 1930. En viktig inntektskilde for apotekene hadde vært omsetning av vin og brennevin til ymse medisinsk bruk under forbudstiden , og opphevelsen av brennevinsforbudet i 1927 gav dermed Sfinxen et litt beskjedent startgrunnlag. På 1940- og 1950-tallet hadde apoteket stor egenproduksjon av preparater og legemidler. Plasshensyn og behov for mer moderne lokaler førte til flytting i 1993 til et annet hjørne i Majorstukrysset: Bogstadveien 51. Apoteket er i 2020 en del av Apotek 1-kjeden.