Rodeløkken apotek

Rodeløkken apotek, på hjørnet av Helgesens gate og Teglverksgata. Opprettet 12. april 1897 under navnet Flora apotek. Det er uvisst når navnebyttet skjedde. Apoteket ble omgjort til filial under Apoteket Bjørnen f.o.m. 1. januar 1962. Nedlagt 1. januar 1982.