Arbeidermuseet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Arbeidermuseet, Sagveien 28, er en avdeling av Oslo Museum. Det åpnet i juni 2013 og viser industri- og arbeiderhistorie fra områdene langs Akerselva. Arbeidermuseet har både en fast og flere skiftende utstillinger, og det arrangeres også byvandringer langs Akerselva.

Arbeidermuseet gir også omvisninger i Oslo Byes Vels museumsleilighet i Sagveien 8, som drives av Oslo Museum, en treetasjers tømmerbygning fra 1848. Gården ble bygget som arbeiderboliger for Graahs spinneri og kalles «Brenna». Her er en 21 m2 leilighet innredet slik den kan ha vært rundt 1920.

Museet ligger i den gamle apotekergården på Sagene, ut mot den brosteinslagte plassen med BeierbruaVøiens Bomuldsspinderi (Graahs spinneri) og Hjula Væverier på hver side. Huset, som ble bygget i 1869/70 for apoteker Nicolai Lindgaard, er to og en halv etasje, i pusset tegl med midtgesims med medaljonger. Det var apotekergård til ca. 1905 (Falken apotek). Fra ca. 1924 til 1940 var det her «Nanna Storjohanns Minde», et herberge for arbeidssøkende, hjemløse kvinner, drevet av den kvinnelige totalavholdsforeningen Hvitebånds-foreningen. Her var også avholdskafé. Det var en brann i huset i 1943.