Vøiens Bomuldsspinderi

Vøiens Bomuldsspinderi, Sagveien 21, tidligere fabrikkanlegg ved Akerselva. Knud Graah (1817–1909) og hans svoger Niels O. Young kjøpte i 1844 fallrettigheter i AkerselvaNedre Vøyen gård og reiste i 1845 en toetasjes spinneribygning på vestsiden av elva nedenfor Beierbrua. Bomullsspinneriet kom i drift i 1846 og hadde da 70–80 arbeidere. Graah ble eneeier i 1854 etter utløsning av sin svoger og drev bedriften helt til 1906. Det ble også drevet et lite gassverk, byens første.

Etter brann året før, ble en ny fireetasjes fabrikkbygning oppført i 1860 (ark. Oluf N. Roll). I 1895 kjøpte man fallrettighetene i Våghalsen (det nederste av Vøyenfallene) med tilliggende tomt, en kraftstasjon ble oppført, og Vaaghalsens Barkestampe og Vaaghalsens Maltmølle på vestsiden ble innlemmet i anlegget. I 1872 ble bedriften utvidet med et bomullsveveri, som i 1913 ble flyttet nærmere Sannerbrua (Sagveien 11) og utvidet med blekeri og fargeri.

Bedriften ble i 1906 omdannet til et aksjeselskap under navnet A/S Knud Graah & Co., men i 1919 ble spinneriet utskilt og tok igjen navnet Vøiens Bomuldsspinderi. Bedriften hadde da rundt 400 ansatte. Spinneriet ble nedlagt i 1923, og produksjonen opphørte og veveriet ble endelig nedlagt i 1955. Knud Graah & Co. fortsatte en tid som grossist.

I 1872 ble spinneribygningen tilbygd mot nord og en kontorfløy oppført mot Sagveien. Både spinneriet og veveriet ble utvidet i 1889, den gamle smien ble påbygd i 1892, og en ny fløy mot sør oppført i 1897. Bygningene er fra 1980 rehabilitert (ark. Sigvart Pran), bl.a. i 1986 med et tilbygg i seks etasjer i tilpasset stil. De har siden inneholdt squashsenter, internettselskap, kontorlokaler, fjernsynsstudio m.m.