Vøyen gård

Vøyen, gård på vestsiden av Akerselva, jordveien strakte seg omtrent fra nåværende Sagveien til Arendalsgata. Gården tilhørte Nonneseter kloster da den ble utlagt til bymark for Christiania i 1629. Se også strøksartikkelen om Vøyen.

Eiendommen ble senere delt i tre som byløkker: Vøyenvollen, Øvre og Nedre Vøyen.

1. Øvre Vøyen lå sør for krysset Maridalsveien/Arendalsgata og er revet.

2. Nedre Vøyen, Maridalsveien 87. Våningshuset står fortsatt og er en toetasjes pusset tømmerbygning med mansardtak og Louis seize-detaljer, oppført 1783. Nedre Vøyen var knyttet til virksomheten ved Glads mølle (Nedre Papirmølle) og eid av Fredrik Glad fra 1798. I 1873 ble Nedre Vøyen kjøpt av Halvor Schou og brukt som bestyrerbolig for Hjula Væveri. Bygningen brukes nå til kontorformål.