Glads mølle

Glads mølle, Sandakerveien 10a, den eldste gjenværende fabrikkbygningen langs Akerselva, fredet i 1967. Det er en panelt tømmerbygning med mansardtak, oppført i 1736 av handelshuset Collett & Leuch og kjøpmann Iver Eliesson ved Labakkenfallene. Den ble opprinnelig kalt Nedre Papirmølle og i perioden 1748–98 drevet under felles ledelse med Bentse Brug. Fredrik Glad (1760–1840) på Grefsen gård overtok i 1798, og mølla fikk navn etter ham. Papirmølledriften opphørte i 1870-årene, og fra 1880 var Glads mølle en del av Hjula Væverier, som anla en kraftstasjon i underetasjen med overføring av strøm til fabrikken på den andre siden av elven.

Bygningen har alltid vært benyttet til håndverksindustri, før 1958 bl.a. fremstilling av grammofonplater. Trykkeriet F. J. Stenersen A/S flyttet inn i 1958. Bygningen var først leid av kommunen, men trykkeriet kjøpte bygningen midt i 1980-årene og restaurerte den i 1992. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.