Bentse Brug

Bentse Brug med den store fabrikkbygningen på vestsiden av Akerselva fotografert i 1916. - Foto Halfdan Møller / Oslo Museum / Creative Commons

Bentse Brug, tidligere industrianlegg ved Bentsefallet på begge sider av Akerselva ovenfor Bentsebrua. Fabrikkområdet på vestsiden ble sanert i 1976, og i 1977 kom her en stor lagerbygning for Lilleborg Fabriker. Denne fikk adresse Treschows gate 16 og ble revet i 2020.

Historikk

Bentse Brug var opprinnelig et kvernbruk eid av Ole Bentsen (1654–1734), som i 1686 begynte å anlegge en papirmølle på vestbredden. Han inngikk kompaniskap med Gerhard Treschow (1659–1719) i 1693, og produksjonen startet i 1696 som Norges første papirfabrikk. Bentsen ble utmanøvrert av Treschow samme år, men fikk økonomisk oppreisning i 1716, og Treschow ble tvunget til å selge året etter.

En konkurrerende bedrift, Nedre Papirmølle, ble anlagt i 1736 øst for elven lenger ned, på firmaet Collett & Leuchs grunn ovenfor Beierbrua. Papirfabrikkene var under felles ledelse 1748–98. Nedre Papirmølle (etter senere eiere også kalt Glads mølle) ble utvidet etter brann 1819, nedlagt i 1870-årene, lokalene overtatt av Hjula Væverier i 1880.

Øvre Mølle, eid av Ludvig Mariboe 1807–22, utvidet med fabrikkanlegg på motsatt bredd under navnet Bentse Papirmøller, ble senere drevet av et interessentskap under navnet Bentse Brug. 1850–51 gjennomgikk anleggene nesten fullstendig ombygning i tidens moderne industriarkitektur. Bruket gikk i 1891 over til A/S Akerselvens Papirfabriker, senere kalt Akerselvens og Embretsfos Papirfabriker, i 1912 kjøpt av Myrens Verksted; lokalene ble 1908–17 leid av Erik Ruuds Mek. Verksted. Adressen var da Bentsebrugata 15. Området ble siden benyttet av en rekke industribedrifter, før bygningene ble revet i 1976.