Bentsebrua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bentsebrua med trikk. Foto: Inger Munch / Oslo Museum

Bentsebrua, TorshovSagene, bydel Sagene, bro over Akerselva i Bentsebrugata. Jernbro i to spenn, oppført 1898–1901. Navn etter Bentse Brug. Tidligere gikk trikkelinjen Sagene Ring over broen.

Industriområdet på nedsiden av broen på Akerselvas vestbredd ble kalt Bentsebakken.