Treschows gate

Treschows gate, SandakerBjølsen, bydel Sagene, fra Sandakerveien over Treschows bru til Bentsebrugata. Oppkalt 1864 etter professor Niels Treschow (1751–1833). Frem til den annen verdenskrig gikk gaten bare fra Treschows bru til Brochmanns gate, senere forlenget ned til Bentsebrugata.

Bygninger m.m.:

1. De Norske Gjær- & Spritfabrikker A/S, senere Idun. Produksjonen nedlagt 2005. Fabrikkområdet ble fra 2010 ombygd til boliger.

2 b. Hovedbygning (1865) til Bjølsen Valsemølle og bolig for brukseieren til 1920, senere kontorbygning. Et noe yngre pakkhus ligger i vinkel til hovedhuset, i 1899 ombygd til stall, senere brukt bl.a. til laboratoriebygning og garasje.

2 c–d, et tidligere pakkhus.

2 e–f, tidligere brukseierbolig.

4. Gammel møllermesterbolig, et svalgangshus oppført ca. 1850, senere brukt som funksjonærbolig, fredet. Gravhaug på området.

8b. Villa Martinsen, murvilla av delvis pusset tegl fra 1902 (ark. Henry F. Coll). Opprinnelig bolig for Gustav Martinsen (1843–1920), grunnlegger og senere leder av Bjølsen Valsemølle, og overtatt av hans nest eldste sønn, brukseier Gustav Theodor Martinsen (18741930). Etter hans død i noen år disponert av hans enke Lucy, før villaen, som opprinnelig var i jugendstil, ble ombygd og modernisert og tatt i bruk for driftsbestyreren og senere driftssjefen på Bjølsen Valsemølle. Den siste bodde her til 1989; etter det har huset og hageanlegget på nedsiden mot Akerselva for en stor del forfalt.

15–17. To femetasjes OBOS-blokker fra 1939, borettslaget Trasopløkka III med 96 leiligheter (ark. Haugen, Pedersen og Viksjø).

16. Her lå en stor lagerbygning oppført for Lilleborg Fabriker i 1977 på tomten der Bentse Brug lå tidligere. Lagerbygningen ble brukt av flere firmaer, før den ble revet i 2020.

19–21. To åtteetasjes OBOS-punkthus fra 1952, Treschows gate borettslag med til sammen 53 leiligheter, elegante, funkispregede balkonger, dagligvareforretning i første etasje i nr. 19, tidligere Irma, senerBunnpris, (ark. R. Tønsager). Mellom blokkene, i nr. 19 b, forretningslokale med Rema 1000-butikk, tidligere bilforretningen Arne Ingier Bil AS.