Brochmanns gate

Brochmanns gate, Bjølsen, bydel Sagene, fra Maridalsveien til Treschows gate. Oppkalt 1864 etter assessor Jørgen Wilhelm Brochmann (1766–1829), som eide Vøyenvollen fra 1792.

Bygninger m.m.:

5. Leiegård i 8 etasjer med 48 små leiligheter, bygd 1939 (ark. Oscar Hoff).

6. Halvrund leiegård med 30 leiligheter oppført for USBL 1992 (ark. GASA A/S).

8 og 10. Bøkkerløkka borettslag, to femetasjes OBOS-blokker med til sammen 80 leiligheter, spesielt beregnet på familier med mange barn, (10 fireroms, 30 treroms og 40 toroms leiligheter), oppført 1941 (ark. Gunnar Øvergaard Jørgen). Under den annen verdenskrig var leilighetene for en stor del rekvirert til bruk for medlemmer av NS. Like etter krigen ble NS-familiene kastet ut og midlertidig innkvartert på Bjølsen skole. Senere fikk antagelig en del av dem boliger i brakkene på Etterstad, der mange NS-familier ble innkvartert.

12 og 14. Brochmannsgate borettslag, to femetasjes OBOS-blokker med 30 fireromsleiligheter i hver, oppført 1947 (ark. Arne Pedersen og Reidar Lund, overtatt og fullført av Byarkitekten v/ Gunnar Øvergaard Jørgen).