Myrens Verksted

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Fabrikkanlegget til Myrens Verksted i 1953. Akerselva til venstre. - Foto Widerøes Flyveselskap / Otto Hansen ( Oslo Byarkiv / Creative Commons

Myrens Verksted, Sandakerveien 24c, nedlagt fabrikkanlegg ved østbredden av Akerselva nedenfor Bentsebrua, tidligere en av landets ledende bedrifter for utvikling av norsk maskinteknologi. I de gamle fabrikklokalene leier nå flere virksomheter lokaler, bl.a. NRK Østlandssendingen.

Bedriften ble grunnlagt i 1848 av brødrene Jens Jacob Jensen (1817–90) og Andreas Jensen (1821–73) som et beskjedent mekanisk verksted med smie på leid tomt ved Øvre Foss i Akerselva. Brødrene kjøpte i 1851 deler av Myren gård med vannrettigheter ved Myrenfallet lengre opp langs elven, og bedriften fikk navnet J. & A. Jensen, Myrens mekaniske Værksted. Svogeren Knud Dahl (1823–94) ble også tatt opp i firmaet som ansvarlig for verksteddriften. I 1855 kjøpte man det resterende av Myren gård, og i 1863 endret bedriften navn til J. & A. Jensen og Dahl, Myrens mekaniske Værksted. I 1907 ble firmaet et aksjeselskap (Myrens Verksted A/S).

Verkstedet spesialiserte seg først på bygging og reparasjon av møllemaskineri. Det bygde sin første vannturbin i 1850 og fikk som sitt første store oppdrag å bygge turbin og hovedaksling til Hjula Væverier. Turbinproduksjonen skulle senere bli et av Myrens' hovedfelt. Etter 1860 laget Myrens dessuten sagbruks- og høvlerimaskiner med stor eksport, senere også slipemaskiner til treforedlingsindustrien, hvor Myrens og Karlstad Mekaniske Werkstad i Sverige i 1923 dannet et felles selskap (Kamyr), som ble en av verdens fremste produsenter på området. Myrens opprettet i 1870 en filial i Fredrikstad (fra 1906 A/S Fredriksstad mek. Verksted), og i 1890 var Myrens en av landets største bedrifter med ca. 1000 mann i arbeid.

Myrens Verksted ble i 1928 et datterselskap under Kværner Brug. I Kværner-epoken produserte bedriften også utstyr til fiskeindustri, næringsmiddelindustri, offshorevirksomhet m.m. Myrens ble i 1987 sammenslått med Thune-Eureka i Lier (se Thunes mek. Værksted) til Kværner Eureka, og virksomheten i Oslo ble nedlagt året etter. Bedriften hadde da ca. 280 ansatte. Fabrikkområdet er senere nyutviklet, ombygd og rehabilitert og fremstår nå som et variert område med næringsliv, rekreasjonsmuligheter og boliger. Kværner solgte i 1997 området til Myren Eiendom AS.

Flere av de gamle bygningene i rød tegl fra 1850-årene finnes fremdeles, ombygd og sammenbygd med nyere bygg. En større bygning, tidligere Bentsebrugata 20, er fra 1936 (ark. Thv. og Henning Astrup), oppført etter en brann året før. Her hadde den tyske Kriegsmarine lager under krigen. På den andre siden av elven, i Arendalsgata, ligger en rekke arbeiderboliger fra 1914, de er i betongstein med leiligheter i én og to etasjer (ark. Morgenstierne & Eide), inspirert av tilsvarende boliger i Storbritannia.

De bevarte gamle fabrikkbygningene huser nå en rekke bedrifter og institusjoner, bl.a. har NRK Østlandssendingen lokaler i en gammel fabrikkbygning med fasade ut mot Akerselva. Den ble rehabilitert og ombygd i 1993 (ark. HRTB A/S), og fasadene mot elven ble i store trekk bevart. Også Rubicon TV har lokaler i en av de gamle fabrikkbygningene. I den store turbinhallen fra 1949, nå Myrens Sportssenter, er det treningsstudio (Treningssenteret), anlegg for klatring (Klatreverket), squash (Oslo Squashklubb) og innendørs golfsimulator. I et tilbygg mot sør er restauranten Myrens Kjerne Bistro & Café, og i et tilbygg mot nord har bl.a. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kontorer. Nærmere Akerselva er det et opplevelses- og lekeland (Eventyrfabrikken). På en av veggene ut mot gangveien langs Akerselva står et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Myrens Verksted. På andre siden av Akerselva ligger Myraløkka.

Lengst sør i området ligger tre fireetasjes og én seksetasjes boligblokk med til sammen ca. 120 leiligheter med adresser Marcus Thranes gate 4a–k, bygd i 2001 (ark. Andersson Arkitekter). Blokkene, som har pussede hvitmalte fasader og store verandaer, ligger nær gangveien på østsiden av Akerselva.