Lønnebakken skole

Lønnebakken skole, Bredtvetveien 4, er en spesialskole for elever med autisme, og sosiale og emosjonelle vansker. Skolen har opplæring fra 1.-10. trinn i små klasser, i tillegg tilbyr den også akuttopphold. Skolen har også tilbud om studiespesialisering på videregående opplæring med hverdagslivstrening for elever med diagnose autisme. Skolen disponerer Seljåshytta i Sørkedalen. Skolen hadde 70 elever på 1.–10. trinn og 16 elever på videregående i skoleåret 2022/23.

Skolen ble etablert i 1972 og holdt 1972–2001 til i lokaler på Majorstuen skole under navnet Bogstadveien skole. Fra 2001 til 2020 holdt skolen til på området til Torshov gård.