Kværnerveien

Kværnerveien, Kværner, bydel Gamle Oslo, fra St. Halvards gate forbi «Kværnerhallen» til Konows gate. Oppkalt 1962 etter Kværner Brug, som hadde adresse Kværnerveien 10, nå Turbinveien 2–4.