Lodalen

Lodalen, også kalt Loelvdalen, dalsøkket nordvest for Ekeberg nordover fra Loenga. Navn etter Loelva (Alna). Jernbanespor og bygninger oppført for NSB. Det går bro over dalen i Dyvekes vei (Dyvekes bru). En 379 m lang vognhall med servicebygg ble tatt i bruk 1989 (ved NSBs arkitektkontor, tildelt Betongelementprisen 1989).

Lodalsbruene går over dalen mellom Vålerenga og Ekebergtunnelen. Øst for disse ligger boligområdet Kværnerbyen.