Dyvekes vei

Dyvekes vei, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra St. Halvards gate over Dyvekes bru til Konows gate. Oppkalt 1914 etter Dyveke Sigbritsdatter (død 1517), Christian 2s elskerinne, som en periode bodde i et hus kongen lot bygge for henne i Gamlebyen.

2. Vognhall i Lodalen driftsbanegård, (ark. NSB arkitektkontoret v/ Arne Henriksen). Den lange bygningen ble tildelt arkitektproisen Houens diplom 1991.