Loenga

Loenga til høyre i bildet. Bakerst i bildet er stikker Barcode i Bjørvika opp med skyskrapere. Foto: Astrid Des Rosiers/Oslo byleksikon

Loenga, området mellom Alnas (Loelvas) gamle utløp i Bjørvika og Mosseveien, øst for Sørenga og sør for Saxegaardsgata. På Loenga hadde Håkon 5 teglverk omkring år 1300, funnet under graving 1904. Fra 1838 tilhørte Loenga, sammen med Alunverket, grosserer Jacob Meyer. Loenga ble kjøpt av Havnevesenet i 1874 til opplags- og verkstedtomt. Senere er det kommet jernbanespor m.m.

Under Andre Verdenskrig lå det på Loenga et eget stasjonsanlegg med plattform for tyske soldater som skulle på perm eller som kom tilbake fra perm. Her var det også en innkvarteringsbrakke, kalt Urlauberheim, en latrinebrakke, to lagerhaller og en reisegodsbrakke. Togene som kom og gikk herfra ble kalt Urlauberzüge(Permtog). Etter frigjøringen ble Loenga-anlegget overtatt av mannskaper fra Milorg.