Wessels gate

Wessels gate, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Ullevålsveien til Langes gate. Oppkalt 1864 etter dikteren Johan Herman Wessel (1742–85). Flere av gatene i strøket er oppkalt etter norske forfattere fra slutten av 1700-tallet. Gaten ble opprinnelig regulert helt frem til Tullins gate, men etter anlegget av Rikshospitalet ble den vestlige delen av gateløpet omdøpt til Edvard Storms gate. Den manglende delen av traseen er gjenopprettet som gangvei gjennom Pilestredet Park. Bebyggelsen er hovedsakelig leiegårdsbebyggelse fra annen halvdel av 1800-tallet.

Bygninger m.m.:

2. Treetasjes leiegård fra 1873, i hjørnebutikken, der det har vært en rekke forskjellige forretninger, bl.a. holdt Bjørn Ringstrøms Antikvariat til her fra 2008 til det ble nedlagt i 2014. Det var etablert i Ullevålsveien 1, på hjørnet av St. Olavs gate 1965.

4. Fireetasjes leiegård med stor bakbygning. Her var tidligere Oslo Vaskeri, grunnlagt 1926. Bedriften hadde i slutten av 1950-årene 25 ansatte, senere flyttet til Hoff.

8. Seksetasjes industribygg i betong, ferdig 1941 (ark. Chr. Astrup), bygd for firmaet Tollef Bredal A/S, som produserte droger og kjemikalier for apoteker, fra 1936 også kjemikalier for teknisk og vitenskapelig bruk. Så snart bygget stod ferdig, ble det imidlertid rekvirert av tyskerne og brukt som kaserne så lenge krigen varte. Tyskerne hadde også sitt hovedmedisinlager her frem til 1944. Først i 1945 kunne Bredals produksjon komme i gang igjen. I 2009 ble bygget ombygd til 48 leiligheter og kalt Wessel Studio.

14. En fireetasjes leiegård. I en leilighet i fjerde etasje bodde i de første krigsårene den jødiske møbelsnekkeren Paul Gobergrab Wolf (f. 1885), enkemann etter Mina (f. Indrupski, 1888–1914). Han hadde én sønn, Einar Elias (f. 1912). Paul Wolf ble deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. En snublestein er satt ned til minne om ham. Einar kom seg over til Sverige

15. Femetasjes OBOS-leiegård fra 2000, borettslaget Jacob Meyer med 27 leiligheter (ark. Dahl & Myrhoel ANS). Her lå tidligere en treetasjes leiegård fra 1865, den første som ble reist på Meyerløkken etter at den ble utparsellert. Gården ble revet 1999 for gjenoppføring på Folkemuseet i et samarbeid mellom museet og OBOS. Bygården fra 1860-årene er gjenoppført med leiligheter fra ulike tidsepoker. Originale detaljer som dører og trappeløp, vinduer, listverk, panel og mye annen opprinnelig innredning er bevart i tillegg til innredning og innbo som er tilført av senere beboere.  Antallet leiligheter var opprinnelig ni, men bare sju pluss en hybel er rekonstruert på museet.

16. Hjørnegård fra 1997 med 20 leiligheter; i likhet med nr. 15 på andre siden av gaten bygd av og for OBOS (ark. Dahl & Myrhol). På denne tomten lå tidligere De Forenede Meierier, det første meieriet som leverte ut melk i flasker. Einar Gerhardsen arbeidet her som 10–11-åring (1907–08), meieriet hadde da fire hester og fire kjørekarer med hver sin faste rute. På hver vogn var det en gutt som løp og leverte flaskene til de faste kundene.