Tullins gate

Tullins gate, Sentrum, fra St. Olavs gate til Holbergs plass. Oppkalt 1864 etter dikteren Christian Braunman Tullin (1728–65).

Bygninger m.m.:

2. Her ved hjørnet av Edvard Storms gate, hvor nå Shell-gården ligger, lå før krigen Centrum Garagen med bensinstasjon. Den ble under krigen rekvirert av tyskerne, som også hadde rekvirert flere andre bygninger i området.

4. en stor forretnings- og boligblokk på åtte etasjer fra 1935 med fire butikker, fire kontorer med forværelse, tre forsamlingssaler (bl.a Misjonssalen med plass til 600 personer) og 35 leiligheter (ark. Christian Astrup). Gården ble rekvirert av tyskerne, og her bodde bl.a. Gestapo-mannen SS-Sturmscharführer Erwin Karl Morio. Han bodde i en leilighet i syvende etasje i oppgang A fra 1943 sammen med sin norske kjæreste, som også arbeidet for Gestapo. Morios virksomhet påførte Hjemmefronten stor skade. Sammen med tyskerne i Forbundshotellet, Holbergs plass 1 og de i den beslaglagte Aars & Voss skole, førte dette til en betydelig tysk tilstedeværelse i området rundt Holbergs plass.

Inne i kvartalet var det også to bygninger: 4B og 4C. Dette var to gamle industribygninger mellom Tullins gate og Pilestredet. I 4B hadde tyskerne ammunisjonslager, mens 4c fra 1944 ble brukt som lager for flydeler. En del av nr. 4 (oppgang B) ble sommeren 1945 brukt av de allierte. Etter krigen ble Centrum Garagen overført til Shell. 4B, som var en liten bygning, er revet, mens 4C, som en tid ble brukt av Universitetet, brukes nå av Plan Norge.