Oslo lærerhøgskole

Oslo lærerhøgskole, tidligere høyskole opprettet 1912, innlemmet i Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) i 1994. Opprettet som Kristiania nye lærerskole av seks kristelige organisasjoner med Indremisjonsselskapet som den sentrale. Initiativtaker var professor Ole Hallesby ved Menighetsfakultetet. Skolen flyttet inn i egne lokaler i Wergelandsveien 29 1914. I 1930-årene var statlig overtakelse på tale, men dette skjedde først 1947. Skolen het Oslo lærerskole fra 1967, og ble høyskole 1980. Den ble 1992 innlemmet i Bislet høgskolesenter før den 1994 ble en del av Høgskolen i Oslo.

Bygningen ble ombygd og gjenåpnet som Litteraturhuset i 2007.