Barnevernsakademiet i Oslo

Barnevernsakademiet i Oslo, opprettet 1935 etter initiativ av Norsk Forening til Fremme av Forsorg for Barn, ble 1994 innlemmet i Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met). Barnevernsakademiet var landets første utdanningsinstitusjon for førskolelærere og ble 1973 en statlig høyskole. Det hadde bl.a. tilhold i Berles skole, Professor Dahls gate 30, og de siste ti årene på Manglerud.