Ruseløkkbakken

Ruseløkkbakken med Røverstatene Tunis og Algier fotografert i 1863. - Foto Henry Rosling / Riksantikvaren / Creative Commons

Ruseløkkbakken, en skrent mellom Drammensveien/Ruseløkkveien og nåværende Kronprinsens gate, hvor det oppstod et slumstrøk på 1800-tallet, populært kalt Røverstatene; skildret av Eilert Sundt i skriftet «Piperviken og Ruseløkbakken» (1858). Bebyggelsen ble revet og terrenget planert for oppføringen av leiegårdskomplekset Victoria terrasse. Sør for Ruseløkkbakken lå Samuelskroken.