Samuelskroken

Samuelskroken, på 1800-tallet navn på en husklynge sør for Ruseløkkbakken; navn etter Peder Samuelsen som kjøpte tomten 1820; opphørte som stedsnavn ved Ruseløkkveiens regulering 1872.