Risbekken

Risbekken, bekk som renner ut fra Båntjern i sørøstskråningen av Vettakollen i Nordmarka og munner ut i Sognsvannsbekken rett nordvest for Gaustad stasjon.