Fuglemyra

Fuglemyra, navn på flere steder i Nordmarka.

1. Myrområde på nordre del av Vettakollen. Her er det bl.a. funnet fortidsminner. Fuglemyrhytta åpnet her 2018.

2. Myrområde nord for Kobberhaugen og vest for Bjørnsjøen.

3. Fuglemyrhøgda, 456 moh, øst for Helgeren og nord for Lille Gørja. Trigonometrisk punkt.