Gørja

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Utsikt over Store Gørja i Nordmarka. Foto: Frankemann / Creative Commons

Gørja, Store og Lille, to vann i Nordmarka mellom Helgeren og Kalvsjøen.

Store Gørja (376 moh) er regulert 2 m, demning bygd 1929. Nord i vannet er det en steinkistedam, bygd som en kasse av tømmer fylt med stein.

Lille Gørja (371 moh) regulert 2 m, demning fra 1889.

Viken i Helgeren like øst for Lille Gørja kalles Gørjefløyta. Vest for Kalvsjøen ligger Gørjehøgda, 490 moh med trigonometrisk punkt.

Gørjahytta, Gørjehytta, ble bygd 1929 som tømmerkoie ved nordenden av Store Gørja. 375 moh. Den disponeres om sommeren av Oslomarka Fiskeadministrasjon; om vinteren er hytta åpen for servering i helgene. Det går skiløype langs Helgeren og Lille Gørja til Gørjehytta og videre nordover til Trehørningen. Fra Gørjehytta går det løype over Store Gørja og Kalvsjøen til Tømte.