Trehørningen

Trehørningen, innsjø i Nordmarka, helt nordøst i Oslo, navn etter de tre vikene i sjøen, 360 moh, 0,77 km2. Viktigste tilløp kommer fra Svarttjernet/Måsjøene på grensen til Nittedal i norvest, og munner ut i Trehørningsrumpa, Trehørningens nordre arm. Den nordøstre vika kalles Badstuvika. Trehøringen har via sjøene Askeren, Langvann og Elvannet naturlig avløp til Ela, bielv til Hakadalselva. Mens Trehørningen og Askeren ligger i Oslo, ligger Langvann og Elvannet på grensen til Nittedal.

Opprinnelig hadde Trehørningen avløp til Nitelva, men for å sikre vannforsyningen ble det i 1908 åpnet en tunnel av vann fra Trehørningen til Sølvvika i Helgeren, samtidig som Trehørningens naturlige utløp mot øst ble sperret. Vannet kom dermed inn i det østre Nordmarksvassdraget og videre til Maridalsvannet.

Ved Trehørningen går både skiløype og skogsbilvei som er velegnet for sykkeltur, i tillegg til blåmerkede stier. Plassen Trehørningen ligger øst for vannet.

Trehørningen er også navn på et vann på Krokskogen i Ringerike kommune.