Svarttjern

Svarttjern på Romsås. Foto: Zoroll / Creative Commons

Svarttjern, navn på flere vann i Oslo.

1. I bebyggelsen på Romsås, nordøst for Emanuelfjell, 267 moh, avløp sørover til Tokerudbekken i Alnas vassdrag. Populært badevann om sommeren, i 2009 åpnet Svarttjernparken ved vannet.

Svarttjern borettslag ligger helt nordøst i Romsåsfeltet, det består av 18 blokker med til sammen 651 leiligheter, fullført 1973–74 (ark. Romsåsteamet). Blokkene har adresser til Odvar Solbergs vei.

2. To vann i Nordmarka, Lille og Store Svarttjern, begge vest for innsjøen Ørfiske i Nittedal, henholdsvis 417 og 367 moh, førstnevnte sørvest for Glotjernkollen, sistnevnte på grensen til Nittedal. Bekk renner fra Lille Svarttjern til Store Svarttjern; herfra renner Fløyta via Langedalsvann til Ørfiske.

3. Et annet navn på Lorttjern i Nordmarka, mellom Frønsvollsåsen og Lille Åklungen.

4. Svarttjernet, i Nordmarka, på grensen til Nittedal, sørøst for Skinnskattberget (550 moh) der grensen mellom Oslo, Nittedal og Lunner møtes, 406 moh. Avløp sørøstover til Måsjøene og videre til Trehørningen.