Måsjøen

Måsjøen, Søndre og Nordre, to små vann helt nordøst i Oslos del av Nordmarka, begge på grensen til Nittedal, 392 moh. Vannene får tilløp fra Svarttjernet sørøst for Skinnskattberget der grensen mellom Oslo, Lunner og Nittedal møtes, og har avløp sørøstover til Trehørningen. Måsjøen ligger mellom Stålmyra og Hakkloa på skiløypa mellom Stryken og Kikut, skiløypa går over Nordre Måsjøen.