Tokerudbekken

Tokerudbekken, nedre del også kalt Fossumbekken, kommer fra Morttjern (237 moh) i Nittedal, like sørøst for Gjelleråskrysset. Bekken renner rett sørover og tar på grensen til Oslo opp Skillebekken. Tokerudbekken munner ut i Alna rett på sørsiden av Hovedbanen mellom Grorud og Nyland stasjon. Ca. 6 km lang. Delvis lagt i rør. Tidligere kjent for godt ørretfiske. Øverst i Tokerudbekken var det på 1800-tallet flommølle som hørte til Bånkall gård.

Tokerudbekken er også navn på gangveien langs bekken fra Ragnhild Schibbyes vei langs golfbanens østside til Karen Platous vei.